Een 50-tal basisscholen kunnen vanaf 15 januari financiële steun krijgen om de werkdruk te verlagen. Per schoolbestuur is 8000 euro beschikbaar van het ministerie van Onderwijs voor maatregelen…….

Eltje Doddema