Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat veel ouderen in verpleeghuizen zelden of nooit buiten komen…….

Eltje Doddema