Criminaliteit door asielzoekers komt steeds vaker voor rekening van mensen uit veilige landen, die in Nederland weinig kans op een verblijfsvergunning hebben.
Het lijkt erop dat de bij voorbaat kansloze asielzoekers de maanden die de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND nodig heeft voor de asielprocedure, gebruiken om vanuit het azc op strooptocht te gaan……..

Eltje Doddema