DOODDOENER

“Wij doen het
netjes
met heel veel geld.”

Doarmit
minacht Rutte
elk
boven t aardgasveld

eltje ©

Eltje Doddema

Eltje Doddema