Mensen die langdurig overlast hebben van hun buren krijgen binnenkort meer mogelijkheden dit aan te pakken. Een nieuwe wet die de Eerste Kamer daannam, regelt dat de burgemeester gericht kan ingrijpen en een gedragsverandering kan afdwingen……..

Eltje Doddema

Eltje Doddema