De kosten van administratieve rompslomp voor burgers en bedrijven zijn, volgens het kabinet, de afgelopen jaren met ruim 2,5 miljard euro verminderd. Om beter te kunnen bepalen of de kosten van nieuwe regeldruk opwegen tegen de economische en maatschappelijke voordelen, komt er per 1 juli 2017 een nieuw en onafhankelijk ‘regeldrukcollege’……..

Eltje Doddema

Eltje Doddema