Archive for november, 2016

Regeldrift

Scholen kampen met een groot tekort aan leerkrachten. Dit jaar stonden er bijna 12.000 vacatures open, tegen bijna 8500 vorig jaar.

Daarnaast is het een groot probleem om invalkrachten te vinden. Een en ander komt voort uit de (voorspelbare) negatieve neveneffecten van de recente wet- en regelgeving, zoals bijv. de Wet werk en zekerheid.

Het ministerie is hoofdverantwoordelijk, echter onderwijsorganisaties en het management eveneens (door min of meer kritiekloos akkoord te zijn gegaan met desastreus beleid………)

Eltje Doddema

Eltje Doddema

Emo-tv

Hulp-tv is een televisiegenre waarin zielige mensen door gehaaide programmamakers worden overgehaald voor het oog van de camera’s naar een oplossing voor hun probleem te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers worden misbruikt, misleid en afgeknepen. Het interesseert de makers van dit plat amusement niet hoe het de deelnemers vergaat. Het gaat enkeld en alleen om de kijkcijfers…….

Emo-tv
drogeerd
deur emootsies en
veur zichzulf
op de vlucht

worden lu
willoos slachtovver
van mega
senzoatsiezucht

eltje ©

Tussen de regels deur

Eltje Doddema

Eltje Doddema

“Doe mij maar patat!” n Strinde van n wicht geft, zunder van heur smartphone op te kieken, heur bestellen deur. “Ik ook, maar dan wel met een frikandel erbij met veel mayo!” n Kwoajong, even jonger as t wicht, is drok dounde om zien tablet te taaistern. Zo te zain hangt zien leven der vanòf, omreden hai het totoal gain aandacht veur de snokkel dij de bestellen opnemt. In tied bestellen d’ollu dat, wat je in dit etablissement verwachten kinnen, noamelk n pizza.

Dat t nog slimmer kin bliekt even loater: telefoon en tablet dainen veur de patat etende grommen as placemat. Drok sperend vlaigen de vingers van de retinavìnsters noar de borden mit patat hìn en weer. d’Ollu zetten zwiegend heur mezzen en vörken in d’inmiddels gearriveerde pizza’s.

Ik aanschaauw dit tavvereel mit wazende verboazen en zai dat ter aan dij toavel n uur laank gain woord wizzeld wordt. Op t hoogtepunt van dit femilie-etentje zitten ale vaaier de gezinsleden stief te gloepen en te foeveln op heur media-apperoaten. Elk leeft in zien of heur aigen wereld en kontkakt mit mekoar hebben ze nait.

Kontakt…….

t Schient dat mìnsen over t aalgemain aal meer kontaktmiedend worden. Dit fenomeen dut zich ook veur as t op betoalen aankomt. n Gruiend aantal lu vindt t slim handeg om kontaktloos te betoalen. Zunder mit joen pas te “sliden” of te “dippen” willen ze vlot van heur geld òfkommen. Banken propageren dit kontaktloos betoalen vanzulf. t Laifst zain dij dat je joe chippen loaten. Op dij chip stoan din aal joen bankgegevens. Je kinnen bankpazzen en porremonnee din mooi thuus loaten. Makkelk toch!

En aal dij kriminelen din, zeggen ie? Kinnen dij onze rekens din nait plundern? Tuurlek kin dat, en dat gebeurt vast en zeker ook. Der binnen loze gaaien bie. Mor in n kontaktloze soamenleven roaken lu aal verder van huus.

Aalhouwel: soms stappen ze in de buurt toch even n pizzeria binnen………

Makkelk toch!

eltje ©

%d bloggers liken dit: