Het COA en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben maatregelen genomen om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Agressieve asielzoekers kunnen voortaan een week uit het asielzoekerscentrum worden gezet.

Het COA en het ministerie wachten niet op het gereedkomen van een speciale opvanglocatie voor deze probleemveroorzakers. Dat betekent dat asielzoekers die overlast veroorzaken tijdelijk op straat kunnen belanden. Dit gebeurt niet alleen in Nederland….

Riziko's