Volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Dick Schoof hebben IS-strijders de afgelopen maanden toch ‘veelvuldig’ gebruikgemaakt van de vluchtelingenstroom om naar Europa te komen. In november achtte hij dit nog onwaarschijlijk.

Echter: ongeveer twee jaar geleden beweerde een van de gasten bij Pauw en Witteman met stelligheid te weten dat er zich IS-strijders bevonden onder de vluchtelingen. Zij werd niet serieus genomen en werd bijna voor gek verklaard……….

Miskleunen