Grunnegs

Bureau Groninger Taal en Cultuur en het Huis van de Groninger Cultuur binnen as gesubsidieerde instantsies bezeg mit t in stand holden en t aanpeerdjen van onze streektoal. De pervìnsie sprekt in de nije cultuurnota de wìns (of de veurwoarde?) uut om te kommen tot soamenwaarken.

Dat ter aal meer lu binnen dij gain Grunnegs proaten mag dudelk wezen. In n artikel in t Dagblad van het Noorden wordt ainglieks allìnt streektoalmeziek nuimd as belangriekste droager van de hedendoagse streektoalinietsiatieven. Dit is echter al n aantal desennia t geval. t Wordt doarom neudeg tied om t rad radikoal om te gooien. Teren op t verleden kinnen streektoalorganizoatsies zich nait langer veroorloven.

Zulfrefleksie bie de streektoalorganizoatsies is doarom utermoate belangriek. Wellicht doun ze dat regelmoateg en stellen ze zichzulf al de vroag wat d’inhold van heur funksie is in reloatsie tot de doulen dij ze berieken willen en mouten en wat de rezeltoaten hiervan binnen.

De vroag is echter of elk dij aan de knoppen draait dit wel wil en of hai of zai hiertou wel in stoat is……

eltje ©