Kiepkerel

“Bij een aanslag op een AZC zijn twee vluchtelingen om het leven gekomen. De daders moeten worden gezocht in rechtsextremistische kringen….”

…..Vraauw, de koopman is ter komen, dij hail oet Westfoalen komt……”

Oom Berres ston op zien aigen bruloft te zingen op t podium en hai druig n olle kovver dij deurgoan mos veur n kiep. Hai was op de leeftied van 72 joar veur de twijde moal traauwd. Der is netuurlek niks mis mit joe as joen hormonen op dij leeftied mit joe aan de loop goan. Mien opoe zee vrouger aaltied: “Krieg je last van joen hormonen, din jeukt t joe aan kop en tonen.” En zo waren de vraauw en ik op dij bewuste oavend in “De Tibbe” aanschoven aan ain van de lange riegen toavels.

Wie kwammen te zitten noast de buren van oom Berres en kregen zodounde t nijs over zien scharrelderij uut d’eerste haand. Ik gaf doar niks om, dus keek ik t aanwezege gezelschop ais rond. Schuun veur mie zat vrouw Scholtens. Dij was bie t uutdailen van t gebak in de priezen valen. Zai was de trötse bezitster worden van n knoeperd van n roomhoorn dij zai mit n narege kop op zat te eten. Dat vuil nait tou. De körste was noamelk zo haard as n vlinde.

Tan Elsie nam, zo as gewoonlek, n avvekoatje mit slagroom en ging der ais even goud veur zitten. Oom Egbert wos dat t hom dizze oavend niks kosten ging en nam doarom n kolaatje mit ekstroa veul rum. Wat verderop zag k zwoager Appie roare meneuvels moaken mit zien kop. De schoale mit bitterbalen was hom as eerste aanboden en Appie zien groaperghaid haar t dudelk wonnen van t gezonde verstand.

Zo zag k alerhaande tavverelen dij n bruloft zo smeueg moaken. Om de gezelleghaid hof je der ja nait hìn te goan. De meziek was veul te haard. Dij benam elk de meugelkhaid tot n konverzoatsie. Ik was din ook slim bliede dou de seremoniemeester n optreden aankondegde.

Oom Berres as kiepkerel. Ain van dij lu dij doudestieds uut de kontraainen van Westfoalen en Munsterlaand kommen waren op de loop veur d’aarmoude en op zuik noar riekdom in Holland. Veul lu profiteerden van de negootsie dij ze mitnamen en van de waarkzoamheden dij ze verrichtten. Mor sommegen haren t nait zo op mit dizze hannekemaaiers, kiepkerels, bloaspoepen, zuurkoolsnieders en scherensliepers. Dat waren de lu dij oardeg star waren in heur opvattens over vrumden en vonden dat aal dij movven gain veziedekoartje waren veur heur dörp.

Der was, wat dat betreft, niks veraanderd, docht ik. Ik herinnerde mie de kommootsie dij ontstoan was dou der in t dörp veur t eerst sproake wèst was van de komst van n AZC. Op d’insproakoavend was elk nait even kaiskeureg in zien of heur woordkeuze wèst.

Mor toch, tied dut gevuilens van hoat en onverdroagzoamhaid slieten, teminnend as je der veur openstoan. Dijzulfde noazoaten van de doudestieds starre ploatsgenoten kopen nou ja n schier mantelpakje bie de noakommelingen van Peek uut Grönheim en Cloppenburg uut Frieshoythe………

”En dan nu het weer………”