Veel mensen zijn ontevreden over hun werk en/of hun werkomstandigheden. Ook zijn ze slecht te spreken over hun baas c.q. het management. Over de collega’s nog maar te zwijgen……..

Onvoldounen