Steeds meer gemeenten komen fors tekort op het uitkeringsbudget. Zij krijgen dit jaar opnieuw te weinig van het Rijk. De toekomst ziet er voor de gemeenten dus somber uit. Wat dit voor de inwoners betekent laat zich raden…..

Ondergang