Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn dit jaar tot nu toe 40.000 meldingen binnengekomen. De meeste klachten gaan over vuurwerkbommen en vuurwerkstress bij huisdieren. Vooral harde knallen in het midden van de nacht zijn een grote ergernis.

Òfsteken