Twee derde van de ondervraagde stemgerechtigden steunt de motie van afkeuring die aan het eind van het debat over de bevindingen van het rapport van de Commissie Oosting is ingediend.

Kabinet