Neder(land)

aal minder
mag
aal minder
kin

aal meer
mot
aal minder
gewin

aal minder
plus
aal meer
min

ontleven
wordt zo
aal meer
de zin

eltje ©