Geld

te veul lu
nemen verantwoordelkhaid
veur ontwikkelns dij
onverantwoord binnen

mor

vanwege heur
imago’s en porremonnees
meten ze zich t gedrag aan
van goden en godinnen

eltje ©