Noahevven

zo stoadegaan
oademt ter
gainaine meer
veur de lol

want elk
wordt tild en
betoald hierveur
aal meer tol

eltje ©