Verwaarken

nijs ropt
elke dag weer
d’onzekerhaid op of
n leugen woarhaid is
of aansom

want nait alles
is wat t liekt
as beeld en geluud
verwaarkt worden tot
n tekstkolom

eltje ©