Swaart

Wie leven in n tied dat ter via allerhaande medioa veul bloot legd wordt, ook datgene woar je ainglieks totoal gain verlet van hebben. Mor omdat de mìns gain eerappel is, waarkt dij “emo-tv” mit veul non-infermoatsie op veul lu as n emootsionele vibroator. Zai worden bevredegd as aandere lu in geuren en kleuren heur haile hebben en holden bloot leggen en ze beleven hoogtepunten as der aine swaart moakt wordt.

Nou mout je mit de kleur “swaart” veurzichteg wezen. As je nait oppazen wor je zo uutmoakt veur rasist. Der binnen lu, veuraal dij mit gedeukte mentoale modellen, dij van kleur verschaiten as ze joe der van overtugen willen hou inkorrekt “swaart” wel nait is as je dij kleur bruken veur n gebelskop. Swaart is zogezegd n besmedde kleur aan t worden. Der schienen lu te wezen dij zich diskrimineerd vuilen as je joen kop swaart moakt hebben. Zai trekken doarbie din zulf wel n swaart gezicht. En zo gaauw t over de knecht van Sunterkloas gaait wordt t rebulie en hikhakkerij. Mor ja, n gekleurde bril beïnvloudt nou ainmoal t oordailsvermogen en is schoadelk en funest veur n dialoog.

Vrouger was k wel ais zo swaart as n Turk. Doarveur brocht gruine zaibe en de tobbe uutkomst en k heb dij schrobberij mit n haarde bounder nooit koppeld aan rasisme, terwiel dij bounderij nou nait echt n schier gevuil was. Mor tegenwoordeg beland je mit zo’n vergelieken votdoakelk aan de schandpoal of je worden insmeerd mit pek en veren. Swaarde pek netuurlek, mor as t “veur de zoak is”, binnen sommegen wat roemer in de leer.

k Wil gain swaartkieker wezen, mor dizze ontwikkeln veurspelt nait veul gouds. Der binnen veul meer mementen dat de kleur “swaart” negatief overkomt. Gain mìns wil t swaarde schoap van de femilie wezen omdat hai as swaarthandeloar swaart waarkt, swaart geld verdaint en slim swaart onder de noagels is vanwege dat waark. Nee t swaardepieten is nog laank nait òflopen. Dat geef ik joe swaart op wit.

Der worden de kommende tied nog hail wat swaarde pieten noar mekoar touschoven en der worden nog hail wat lu swaart moakt. t Liekt zo stoadegaan wel n schoakpartij aan t worden. Ik vroag mie doarbie òf, of je din wel mit swaarde stukken speulen maggen en dat je doarbie n kop swaarde kovvie drinken kinnen.

Ain ding is zeker: de toal zal veraarmen en wie valen toalkundeg in n swaart gat as wie woorden as gitswaart, pikswaart, routswaart en swaartgalleg in de ban doun mouten. Mor de vroag is of t swaart van de mìnsen zain zal as wie doarom raauwen. Of dat din nog wel in t swaart mag?

eltje ©