Openboaren

de verantwoorden
van wereldlaaiders
is kontinu
groot

mor heur ego’s
en prinsipes leggen
aal heur zwaktes
bloot

eltje ©