Systeemherstel

systemen regeln
macht en money en
manipuleren marionetten

veur heur vermogen
beschikken ze over
dubbeldubieuze brevetten

power en poen
holden ze in stand deur
t òfschaiten van raketten

mor

t zol beter wezen
om tiedens t rakletten
de wereld geweldloos te resetten

eltje ©