Pro en kontra

vlagen branden
leuzen worden skandeerd
vol gif wordt
venieneg mit vaalse
sentimenten demonstreerd

grìnzen worden
overschreden grìnzeloos
en stekeblind
zo wordt hoat uut aandere
kulturen importeerd

eltje ©