Vonnis

rechters en beulen
woaren doaglieks
rond op ale
sosioale media

ongenuanseerd
wordt privacy schonden
van slachtovvers
volgens aigen kriteria

t is n digitoal
volksgericht op
mediaplaainen
vol hoat

schandpoalen
worden doar opzet
vol agrezzie
zunder moat

eltje ©