Tolerantsiete allen tiede
binnen der lu
woarbie t
aan historisch besef
ontbrekt

verdwoasd
en verblind
deur hoat en nied
ruiren ze zich zunder
respekt

aal wat ze willen
is selektief minder
ten koste van
verdroagzoamhaid en
tolerantsie

de toukomst
overschridt din
d’holdboarhaidsdoatum
en is der ain zunder
gerantsie

eltje ©