Swaartwit
nait elk
kin dreumen

mit beelden
van verwachtens
in kleur

eltje ©