Op weg van n broesles noar huus luusterde ik aandachteg noar n diskuzziepergram op de landelke radio. De zanger van n gerenommeerde Nederlandse popgroep haar zok loatdunkend uutloaten over de teksten van n Engelse topband. De Nederlandse zanger stelde, dat de teksten van dij Engelse band ainglieks niks veurstelden. t Was niks meer as n woordenbrij en in dij brij domineerden de kloeten dudelk boven de smoak. Der zat zogenoamd gain lak of smak aan. As reaksie doarop hadden de programmoamoakers aan n poar toalwaitenschoppers d’opdracht geven om de teksten van de Nederlandse band, woar de radiogast zanger van is, onder de loep te nemen. En wat bleek? Ook aan dij Nederlandse teksten kon je gain taauw vastknuppen.

De teksten van baaide bands haitten literair te wezen. En zo gaauw wat literair nuimd wordt, din verwist dat noar serieuze, verheven teksten, produseerd veur veuraal n hoger opgelaaid pebliek. Literatuur, richt op n populaire massamaarkt, voldut volstrekt nait aan bovenstoande definietsie. En t schient dat literaire gedichten veuraal nait riemen maggen of mouten. t Produseren van riemsels wordt deur gerenommeerde schrievers, dichters en lu dij der verstand van hebben of zeggen te hebben, zain as n doodzunde. Wil je mittellen in de hogere klazze van woord- en toalkunstenoars, din mout je joe veuraal nait pozitief uutloaten over gedichten dij riemen. Je worden votdoadelk mit de nekke aankeken en in de kategorie literatuuranalfabeten deponeerd. Nee, wil je mitdoun in de literaire wereld, din mout je veuraal dichters en tekstschrievers adoreren dij naitriemende gedichten en laidjes schrieven.

Doar zet k grode vroagtaikens bie. Is proza, woarbie schrievers of dichters op onverwachte mementen op de returntoets van heur toetsenbret drokt hebben, n gedicht? Is t nait de makkelkste weg om op dij menaaier dichter te worden? Sommege dichters produseren veur mien gevuil niks meer as verknipte proza. n Stok tekst wordt in onlogische fragmenten verdaild, mit as doul t n gedicht nuimen te kinnen. Wee as je in dichters- en schrieverskringen doar kommentaar op geven. Ze vinden joe onneuzel en verkloaren joe veur onwies en dörms. Proza verknippen is hail gewoon, terwiel ain van de kenmaarken van proza is dat de regellengte ofhankelk is van de bredte van t pepier.

Alles wordt op dij menaaier n gedicht nuimd. Das mie te makkelk, omreden t zuiken noar en t bruken van riem en riemschemoa’s is as dolen deur n doolhof op zuik noar d’uutgang. t Vaargt ekstroa denkwaark, je binnen dounde mit n puzzel, je zuiken noar klanken, je bewegen mit op t ritme, körtom: n gedicht is n soort van laid. De lezer zugt beelden en heurt in harmonie doarmit n prachtege melodie: n prachtege laidtekst, n ultiem gedicht.

Mocht je denken dat k verknipt bin en gain verstand heb van dichten, luuster din ais noar n dichter dij zien of heur aigen verknipte proza veurleest as gedicht. Dij tekst kin best kunsteg in mekoar zet wezen mit prachtege vondsten, mor t klinkt nait as n gedicht. Nuim t om mien part n verdicht. Mor goud, veur alles geldt: t is mor woar je van holden.